Инж. Хасан Азис посрещна делегация от Република Узбекистан
[17 Ноември 2018]

Кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис посрещна делегация от Република Узбекистан, съпровождана от народния представител Адлен Шефкед.[още...]

Работодатели и директори на професионални гимназии си дадоха среща, обсъждаха дуалното образование
[28 Септември 2018]

Какви са възможностите и условията за провеждане на дуално обучение в кърджалийските фирми и предприятия и как на практика да се осъществи то в нашия регион. Това обсъждаха вчера индустриалци и представители на образованието по време на редовното общо събрание на регионалната структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в Кърджали, което се проведе в конферентната зала на хотел Кърджали“.[още...]

Лазар Попов, председател на КРИБ-Кърджали: Ще работим активно за икономическото развитие на региона, имаме прекрасни дадености
[28 Септември 2018]

Целта ни е да работим за икономическия растеж на региона, за привличане на инвестиции и задържане на младите хора тук, заяви Лазар Попов по време на среща между представители на бизнеса и образованието[още...]

Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Ямбол
[01 Юни 2018]

На 30 май 2018 г. в гр. Ямбол се проведе Учредителното събрание на регионалната структура на КРИБ за област Ямбол. Регионалната организация на КРИБ в Ямбол бе открита официално от проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, който приветства учредителите и гостите на събитието.[още...]

 

Бизнес сдружение „КРИБ –КЪРДЖАЛИ” 

10 основни причини, за   да  се обединим  в „КРИБ –КЪРДЖАЛИ” :

  • Обединяваме се в защита на интересите на бизнеса в Кърджали и за създаването на среда за бизнес, в която производителността и конкурентоспособността на фирмите да се повишава непрекъснато, обединяваме се за да постигнем по-висока заетост и повече преки чуждестранни инвестиции; за ускорено усвояване на Европейските фондове; за защита на интересите на гражданите и бизнеса, за социална справедливост и сигурност – това ще бъдат и наши основни цели;

  • Обединяваме се за да подпомогнем развитието на бизнеса на всеки един от нас, като създадем една добра мрежа за връзки и контакти, която да работи в полза на всеки, който търси подходящ и надежден бизнес партньор у нас и в чужбина. Нека бъдем гъвкави и сигурни партньори. Ако някой от нас се нуждае от съдействие - ние ще му помогнем, това което не можем да постигнем сами, ще го постигнем заедно;

  • Наш основен партньор, освен национално представителната Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, КРИБ –Гласът на българския бизнес, ще бъде  местната власт. Независимо коя партия или коалиция я формира.  КРИБ- Кърджали ще бъде партньор, но и коректив на всяка власт, равностоен партньор в разговора за икономическото бъдеще на Кърджали. Председателят на КРИБ- Кърджали ще участва в Областния съвет за развитие, а представители на местната структура ще могат да участват  в прилежащите към съвета работни групи и комисии. Местната власт ще търси нашата подкрепа, защото ние създаваме БВП и работните места в региона;

  • КРИБ- Кърджали ще има възможността да инициира и провежда срещи с кмета или областните власти, за обсъждане и решаване на важни и неотложни въпроси, вместо да чакаме пред техните кабинети. Пред бизнеса в Кърджали стоят въпроси, които не търпят отлагане!  Само  обединени и силно аргументирани можем да постигнем пълна подкрепа и реализация на нашите искания.

  • Ние ще имаме възможността да поставим нашите искания свързани със законодателни промени по нормативни актове касаещи бизнеса, за които  КРИБ- Гласът на българския бизнес ще лобира на ниво изпълнителна и законодателна власт;

  • КРИБ- Кърджали ще се противопоставя категорично всеки път, когато нечии искания увреждат интересите на бизнеса и на конкретни членове на сдружението;

  • КРИБ- Кърджали ще подкрепя всяка разумна политика водеща до  подобряване на бизнес средата и повишаване на жизненото равнище и благосъстоянието на гражданите на Кърджали и областта;

  • КРИБ- Кърджали ще съдейства за повишаването на капацитета и готовността на бизнеса, на регионално ниво за участие в усвояването и ефективното използване на европейските фондове, в това число възможностите за разработване, кандидатстване и одобрение на проекти, както и всички въпроси, свързани с процеса на тяхното финансиране и изпълнение.

  • Наши партньори ще бъдат и всички други бизнес организации, които с поведението и позициите си доказват, че споделят целите на работодателите обединени в КРИБ- Кърджали и спомагат за тяхното постигане. Централата на КРИБ- Гласът на българския бизнес ще оказва необходимото съдействие и подкрепа за разрешаване на проблемите и постигане на целите стоящи пред бизнеса както на централно, така и на регионално ниво.

  • Обединението ражда силата -организирането на повече  дружества в КРИБ ще победи дезорганизираността и ще ни даде сили да вървим заедно и по-силни напред в тези трудни времена; Обединяваме се за общото благо на Кърджали и региона; Обединяваме се за да посрещнем по-лесно  и по-сигурни предизвикателствата на утрешният ден; Обединяваме знанията и опита на всеки един от нас за да начертаем пътя, който да следва икономическото и социално развитие на Кърджали. Нека породеният от обединението общ ентусиазъм прерасне в реални дела  и резултати.

                                                                                  /           инж.Фахри Идриз-
                                                                                      УПРАВИТЕЛ на „Меаца” ЕООД   /              
       

© 2012 - 2019, KRIB Kardjali. All Right Reserved. Webdesign: SWS